Marije van Laar is in 2001  afgestudeerd als fysiotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens  haar studie  heeft zij oefengroepen begeleid voor de Bechterew vereniging in het Gooi. Van 2002 tot 2015 is zij als  fysiotherapeut en manueel therapeut  werkzaam  Marije van Laar Fysiotherapeut Manueel Therapeut geweest bij Praktijk Brouwersgracht te Amsterdam. in 2002 is zij  gestart met de opleiding manuele therapie Utrechtse school (van der Bijlmethode).Voor meer informatie zie: Stichting Manuele Therapie Nederland

 

In 2005 is zij  als manueel therapeut afgestudeerd na een afstudeerscriptie onder begeleiding van mw. Pool-Goudzwaard van de Erasmus Universiteit.  Het  betrof een anatomisch descriptief onderzoek van het bekken en de schuine- en dwarse buikspieren.

Van 2007 tot 2009 heeft zij  de volledige McKenzie MDT opleiding gevolgd. Via deze methode kan er een duidelijke classificatie en het verloop van mechanische klachten gemaakt worden.

Vervolgens  heeft zij de fysiotherapie /  manuele therapie praktijk in Almere Buiten, onder de naam "Fysio- Manuele Therapie Van Laar" opgestart. De praktijk bevindt zich in de Stripheldenbuurt. De Oostvaardersbuurt, Seizoenenbuurt, Eilandenbuurt en Sieradenbuurt bevinden zich niet ver van de praktijk. Sinds 1 januari 2018 heeft de praktijk een naamswijziging ondergaan vanwege de certificering van de manuele therapie om te voldoen aan de eisen van de VMT voor gecertificeerd lidmaatschap. De praktijk heet per 1 januari van Laar Manuele Therapie E.S.

 

Neurogene systeem mobilistatie van de nek volgens methode Barral.

Verder heeft zij cursussen  " Whiplash en andere traumata" en "Perifere zenuwen I" aan het Barrral Instituut gevolgd. Hierbij wordt de zachte zenuwtechniek Neurogene Systeem manipulaties toegepast. Hierbij wordt de beperking in de zenuw opgezocht en behandeld met als resultaat minder pijnklachten of tintelingen.

 

Van 2014 tot 2015 heeft zij  met veel plezier de basis module antroposofische geneeskunde gevolgd en heeft zij de pre-module antroposofische fysiotherapie gevolgd waarbij ritmische massage wordt beoefend. Dit biedt mogelijkheden om uw klachten in een breder perspectief te zien. Van 2016 tot en met  2017 volgt zij de opleiding antroposofische fysiotherapie waarin ritmische massage volgens Ita Wegman en bewegingstherapie worden toegepast.

 

Sinds januari 2017 is zij tevens werkzaam  als antroposofisch fysiotherapeut in het Ita Wegmanhuis, een antroposofisch gezondheidscentrum te Amsterdam. Zie ook: Ita Wegmanhuis

 

Ieder jaar volgt zij de herhaling voor bedrijfshulpverlening (BHV).

 

De aandachtspunten tijdens de behandeling zijn de individuele aandacht, kwaliteit en het bereiken en behouden van een zo optimaal mogelijk herstel.

 

De praktijk is  aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie), de VMT (Vereniging Manuele Therapie) en  is in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het KNGF vermeld voor  fysiotherapie. En de daarbij behorende klachtenregeling.